tvorba/První večeře Páně 1929 aneb Na tom našem dvoře všecko to krákoře